Medical Data Analyst Plat

Zdravotnický průmysl jen zdá, že růst větší a větší, a tak se pracovní místa spojená s touto oblastí. Mnoho trh a pracovní vědci tvrdí, že jedním z non zdravotnických povolání z odvětví zdravotní péče, která bude v poptávce v blízké budoucnosti, je, že z medicínských dat analytik. Existuje mnoho výzkumných firem, farmaceutické společnosti, a nezávislé lékařské výzkumné pracovníky, kteří potřebují rozsáhlé zdravotní údaje pro své studium, které jim mohou pomoci vytvořit nové poznatky o různých onemocnění, léky a léčby. Zdravotní údaje také pomáhá zdravotnických odborníků a poskytovatelů zdravotní péče plánovat a navrhovat nové strategie a provádět výzkum.

Popis práce

Odborník může buď pracovat samostatně, nebo se skupinami, a jeho povinnosti příliš lišit v závislosti na potřebách a požadavcích zaměstnavatele. Níže jsou uvedeny některé z běžných úkolů a povinností zdravotnických dat analytiků.

Kompilace a příprava elektronických lékařských záznamů o pacienta zdravotního stavu dle nemoci, kterou oni trpí.
Dokumentace záznamy v opětovného způsobem pomocí apt software a základní počítačové aplikace znalostí.
Analýza dat s aktuálními trendy v odvětví zdravotní péče, nebo porovnávání údajů, jak je požaduje klientů nebo odborníků zdravotní péče.
Po analýze a studiu dat důkladně, je profesionální také očekává, že předloží údaje a poznatky v reprezentativním způsobem pomocí grafů a tabulek, atd.

Vzhledem k tomu, že je specializovaná práce, profesionální musí být obeznámeni s postupy pro analýzu dat, relevantní software, a terminologie používané v lékařských analýzu dat. Existuje jen velmi málo ústavů, které poskytují diplom nebo osvědčení programy v medicínských dat analýzy, ale mnozí zaměstnavatelé raději najmout kandidáty s alespoň bakalářským titulem. Hladinu stresu nebo zátěže do značné míry závisí na velikosti zaměstnavatele. Velké organizace je jisté, že další zátěž v porovnání s menším. Ale opět záleží na počtu pracovníků přidělených pro jednotlivé projekty a úkoly. Ve skořápce ořechů, popis práce z medicínských dat analytika je shromažďovat, sestavovat, vyhodnocovat, zpracovávat a současné lékařské údaje pro společnost, nebo pro klientských organizací.

Rozsah platu

Stejně jako jiné práce, plat medicínských dat analytik kolísá a je řízen určitými faktory. Prvním a nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje plat je znalost a zkušenost jednotlivce. Osoba s odbornou přípravu a větší zkušenosti se vyplácí víc. Vzhledem k tomu, je prvák očekává se usadit málo menší vzhledem k nedostatku zkušeností v oblasti. Dalším faktorem, který ovlivňuje plat je úkolem umístění. Mnoho výzkumných studií prokázaly, že práce nabízené ve větších metropolitních městech platit více než v menších městech. Například, vydělá člověk pracuje jako lékařský dat analytik v Los Angeles více ve srovnání s osobou pracující v Miami.

Poslední a rozhodující faktor, který hraje velmi důležitou roli při rozhodování o plat lékařských analytiků je velikost zaměstnavatele, a potřeby a požadavky zaměstnavatele. Pokud organizace je známá a velká, je šance na získání vyšší plat je více, pokud svou kvalifikaci a zkušenosti setkat se s jejich požadavky, což je obecně případ s malými organizacemi. Průměrný plat profesionální a vyškolený medicínských dat analytik může spadnout někde mezi $ 40,000 k 60,000 dolar za rok, což může zvýšit se zkušenostmi a odbornými znalostmi.

Výběr správného Kariéra
Nastavení Kariéra Cíle
Počítačový hardware Engineer Plat
Nejlepší Kariéra pro 2012 and Beyond
Nejlepší univerzity ve světě
Career Development Plan
Kurátor Popis práce
Počítačové informační systémy Careers
Umění kariéry, které dobře zaplatí
Nejlepší zaměstnavatelé
Šest Obrázek Jobs bez fakulta

Leave a Reply